101 Екологія

Основні проблеми екології в Україні пов'язані з масштабним використання шкідливих хімічних речовин, зберіганням небезпечних відходів тощо.  Виникає необхідність у підготовці фахівців, що володіють знаннями з екології, технології й безпеки. Такі фахівці необхідні на всіх етапах життєвого циклу будь якої продукції. 

Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології та охорони навколишнього середовища через теоретичне та практичне навчання. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони навколишнього природного середовища та природокористування

Освітньо-професійна програма підготовки магістра має прикладний характер. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності та реалізує це через теоретичне навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача

HTML Code Creator