Діяльність кафедри

Mobirise Website Builder
Аудиторні заняття

Навчальний процес здебільшого проходить у власних аудиторіях кафедри, що розташована в навчально-лабораторному корпусі. Кафедрі належать аудиторії 106, 110, 116, 414 (навчальні), 320 (методичний кабінет та кабінет курсової та дипломної роботи), 108, 112, 322, 331 (службові). Навчальні аудиторії обладнані проекторами, наочним матеріалом, лабораторним обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою

Mobirise Website Builder
Лабораторні роботи

Кафедра повністю забезпечена всім необхідним обладнанням, яке активно використовується здобувачами як під час лабораторних занять, так і під час виконання курсових та дипломних робіт, виконання індивідуальних наукових досліджень за тематикою кафедри

Mobirise Website Builder
Матеріальна база

У сучасних реаліях кафедра має можливість повністю задовольнити потреби навчального процесу в умовах дистанційного синхронного та асинхронного навчання. Незалежно від місця свого перебування і викладачі і здобувачі мають повний доступ до всіх необхідних ресурсів - корпоративні облікові записи Google в домені khai.edu, система адміністрування Pilot, офіційна інформація (графік освітнього процесу, робочі програми, силабуси, розклад тощо) на сайті ХАІ, доступ до системи дистанційного навчання Mentor та інші ресурси

Mobirise Website Builder
Участь у конференціях

Здобувачі, викладачі, здобувачі з викладачами... Всі учасники освітнього процесу беруть участь в наукових та науково-технічних конференціях, дистанційно чи очно, виступають перед великою аудиторію, здобуваючи необхідні навички спілкування, ведення дискусії, передаючи свій досвід та набуваючи нового

Mobirise Website Builder
Наукові публікації

Кафедрою постійно проводяться наукові дослідження за різними напрямками - утилізація відходів, очищення стічних вод, повітря, моніторинг стану навколишнього середовища, використання енергозберігаючих технологій, моделювання довкілля та інші. Студенти всіх курсів активно залучаються до такої роботи, а за її результатами публікують статті у фахових виданнях

Mobirise Website Builder
Дослідження

На кафедрі проводяться експериментальні дослідження на натурних об'єктах, власних розробках. Здобувачі разом зі своїми керівниками досліджують стан озер, річок, ґрунтів, вчяться правильно робити відбір проб, працюють з експериментальним устаткуванням, керувати квадрокоптером, обробляти результати зйомок

Mobirise Website Builder
Вебінари, круглі столи, семінари...

В університеті і на кафедрі регулярно проводяться зустрічі студентів з викладачами, науковцями, фахівцями різних галузей, політиками, роботодавцями, стейкхолдерами, випускниками ХАІ, представниками інших ЗВО, наукових установ, адміністрацією міста й області. Зустрічі проходять як в лекційних аудиторіях університету, так і онлайн, в різних форматах. В багатьох випадках здобувачі на таких зустрічах присутні не тільки, як слухачі, а як і активні учасники з власними доповідями

Mobirise Website Builder
Олімпіади, конкурси, курси

Кафедра повністю забезпечена всім необхідним обладнанням, яке активно використовується здобувачами як під час лабораторних занять, так і під час виконання курсових та дипломних робіт, виконання індивідуальних наукових досліджень за тематикою кафедри

Mobirise Website Builder
Екскурсії, практики інші заходи

Життя студентів проходить не тільки в стінах рідного університету. Викладачами регулярно проводяться екскурсії на різні об'єкти Харкові і Харківської області - Гомільшанські ліси, Фельдман-екопарк, Старий Салтів, Міських зоопарк, Ботанічний сад, підприємства Харкова (Філіпп-Морріс, Ахмад, ФЕД, ХАЗ), організації (Метеостанція, Природничий музей, УкрНДІ екологічних проблем)

AI Website Builder