Специализация

Спеціальність 101 «Екологія»

Спеціалізація «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Наближений до класичної екології варіант підготовки фахівців, на якому в першу чергу приділяється увага спостереженню та аналізу даних спостереження за навколишнім середовищем, оцінці впливу на навколишнє середовище, розробці заходів по зменшенню негативного впливу тощо. Така спеціалізація може зацікавити абітурієнтів, що планують працювати у природоохоронній інспекції, екологами на підприємствах, в організаціях, а також в галузях, безпосередньо пов’язаних з екологією – лісові господарства, заповідні, рекреаційні зони, нагляд за рослинністю, тваринним світом тощо. Підготовка фахівців включає вивчення сучасних методів дослідження, зокрема космічний моніторинг та обробку космічних знімків, спостереження за довкіллям за допомогою безпілотних літальних апаратів, дослідження ландшафту, біологічні, фізичні, хімічні методи дослідження.

Спеціалізація «Технології захисту навколишнього середовища»

Більш технічна спеціалізація, що окрім класичного підходу (спостереження), також включає інтерпретацію даних спостереження, активне дослідження довкілля фізичними, біологічними, хімічними методами, але найголовніше — розробку та проектування засобів захисту навколишнього середовища, ліквідації та попередження наслідків аварій, техногенних катастроф. Фахівці такої спеціалізації окрім задач спостереження, дослідження, розробки заходів можуть здійснювати діяльність з проектування технічних засобів – систем водопостачання та водовідведення, ощирення повітря, утилізації твердих відходів та інших. Підготовка фахівців включає вивчення таких дисциплін, як «Методи і засоби захисту навколишнього середовища», «Теорія і конструкція систем екологічної безпеки», «Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води»

 

  Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціалізація «Експертиза товарів і послуг»

Спеціалізація «Експертиза товарів та послуг» є прямим нащадком однойменної спеціальності, на якій готували фахівців вищої кваліфікації з товарознавства. Такі фахівці мають справу з фізичними, хімічними, біологічними, механічними, смаковими, тактильними та іншими властивостями товарів будь якого характеру і походження. Відповідно під час навчання студенти знайомляться с теорією і практикою проведення різноманітних досліджень продуктів харчування, товарів народного споживання, техніки, а також послуг. Навчання проходять в сертифікованих спеціалізованих лабораторіях, в яких дослідження проводять особисто студенти під наглядом досвідчених викладачів і в якості зразків використовуються реальні товари, що реалізуються у торгівельній мережі міста.

1.1.Спеціалізація «Управління безпечністю та якістю товарів і послуг»

На відміну від традиційної товарознавчої спеціалізації («Експертиза товарів та послуг») дана спеціалізація передбачає більш поглиблену підготовку для того, щоб фахівець міг зробити висновки не тільки про якість товару, але і про його безпечність для людини та довкілля. При цьому враховуються як безпосередній вплив товару, так і вплив виробництва (фахівець повинен враховувати, наскільки сучасні, безпечні, екологічні, безвідходні технології використовуються при виробництві товару), а також потенційний вплив на безпеку довкілля товару, що підлягає утилізації чи переробці. Для забезпечення студентів відповідними знаннями та навичками в програму навчання включені такі дисципліни, як «Випробування технічних систем та їх елементів», «Основи екології та безпеки товарів народного споживання», «Технічне регулювання» та інші.