Експертиза товарів і послуг

 
      Кафедра хімії, екології і експертізних технологій готує бакалаврів за напрямом «Товарознавство і торговельне підприємництво» (термін навчання 4 роки), спеціалістів (термін навчання 1,5 року) і магістрів (термін навчання 2 роки) за спеціальністю «Експертиза товарів і послуг».    
      Україна має повний цикл проектування і виробництва літаків. У цій області не тільки збережені виробничі потужності та кадровий потенціал, а й протягом останніх років побудовано і піднято в повітря принципово нові моделі літаків - АН-140 і АН-74ТК-300, які визнані одними з перспективних моделей пасажирських літаків початку XXI-го століття.

      Продукція, яка виробляється підприємствами Міністерства промислової політики, завжди мала великий попит, як у нашій країні, так і в країнах ближнього і далекого зарубіжжя. В умовах ринкової економіки та інтеграції України у світовий ринок необхідна наявність фахівців, які здатні давати якісну оцінку запропонованим товарам і послугам, а також проводити експертизу не тільки продукції, що випускається в Україні, а й продукції конкурентів.

        Кафедра хімії, екології і експертізних технологій є випускаючою кафедрою для фахівців і магістрів спеціальності 7.03051003, 8.03051003  «Експертиза товарів і послуг».

        Основні види професійної діяльності фахівця в даній сфері: товароведна (управління асортиментом товарів, проведення сертифікації товарів і послуг, комерційна оцінка споживчої вартості, рівня якості і конкурентоспроможності і т.д.); експертна; оцінна; комерційна (закупівля і реалізація товару); виробничо -управлінська; економіко-облікова; маркетингова (дослідження структури потреб населення в товарі, аналіз попиту та споживання, реклама товарів та послуг); експериментально-дослідницька.

        Кафедра має спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних занять по різних групах товарів. Проходження практики студентами на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, в Міжнародному аеропорту Харків  сприяє забезпеченню якісної підготовки фахівців з товарознавства для економіки України. Випускники кафедри можуть продовжити освіту в аспірантурі.

        Наукові дослідження студентів під керівництвом викладачів кафедри товарознавства та експертизи товарів проводяться за такими напрямками:

- товарознавча оцінка авіаційної та ракетної техніки;

- надання транспортних послуг в аеропортах України;

- дослідження споживчих властивостей нових видів продовольчих товарів;

- дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів;

- розробка науково-методичних рекомендацій з організації управління якістю продукції на основі принципів безпеки системи ХАССП;

- ідентифікація та виявлення фальсифікації різних груп товарів;

- безпека продовольчих товарів;

- товарознавство пакувальних матеріалів і тари.