Екологія, охорона навколишнього середовища та природокористування

       Кафедра хімії, екології і експертізних технологій готує бакалаврів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»; (термін навчання – 4 роки), спеціалістів (термін навчання  – 1 рік) і магістрів (термін навчання  – 1,5 роки) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
       Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього середовища, що загрожує подальшому розвитку цивілізації на Землі. Тому вдосконалення природокористування та екологічна обгрунтованість господарської діяльності є нагальною і невідкладним завданням світового співтовариства.
       Основні проблеми промислової екології в нашій країні пов'язані з наступними чинниками: масштабне використання шкідливих хімічних речовин (композиційні матеріали, паливо, хімічне травлення); транспортування і зберігання виробів, небезпечних з точки зору виникнення техногенних екологічних катастроф; необхідність безпечної утилізації виробів після закінчення терміну експлуатації; необхідність поліпшення характеристик існуючих і розроблених нових виробів для відповідності новим європейським стандартам та ін У повній мірі це можна віднести і до аерокосмічному напрямку економіки Україні.
       Виникає необхідність у підготовці фахівців, що володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і безпеку. Такі фахівці необхідні на всіх етапах життя будь-якого виробу - при проектуванні, розробці технології виробництва, експлуатації та утилізації вироби по закінченню терміну служби.
      Працевлаштування
        В цілому можна виділити чотири напрямки діяльності випускників за спеціальністю: робота в сфері промислового виробництва, в науково-дослідницьких інститутах і конструкторських бюро, у сфері вищої освіти та у сфері муніципального господарства.
        Випускники розподіляються на державні підприємства авіаційної промисловості та машинобудування Україні: ХДАВП (Харків), КиДАЗ, «Авіант» (Київ), АНТК «Антонов» (Київ), ПО «Південний машинобудівний завод» (Дніпропетровськ), КБ «Луч» (Київ), АО «МоторСіч» (Запоріжжя) та інші, що випускають авіаційну техніку та іншу наукоємну продукцію.
     Фундаментальний рівень підготовки, володіння інформаційними технологіями, відповідність диплома ХАІ європейському і американському стандартам забезпечують випускникам кафедри успішну роботу на провідних підприємствах аерокосмічного і машинобудівного профілю Україні і в державах ближнього і далекого зарубіжжя.